top of page
  • Foto del escritorbajoinfinitasestrellas

𝘈𝘘𝘜𝘌𝘓𝘌𝘚 𝘊𝘖𝘙𝘗𝘖𝘚 𝘕𝘖𝘚𝘖𝘚. 𝘈𝘳𝘲𝘶𝘪𝘷𝘰𝘴 𝘔𝘢𝘭𝘷í𝘴 #2


Autor: Adrián Gómez Ramos

(221 pp.) – Editorial XERAIS


(Esta publicación será hecha en dos idiomas:

en GALEGO por ser la lengua en que está publicada la novela que he leído y

en CASTELLANO para que pueda llegar a quienes desconocen el idioma original en que fue escrita)(GALEGO)

Unha serie de intrigas e conexións que se van entrelazando, argallan unha trama chea de misterio e acción. Non podía deixar de ler pois devecía por conocer que lles ocorrería a cada un dos persoaxes xa que nada podía darse como resolto no capítulo e quizais sexa isto o que máis me atraeu da novela. Así que, imos aló co argumento.

    Fernán é policía en Santiago de Compostela á vez que é un lobishome. Vive co seu irmán Xandre que hai pouco sufriu un ataque por parte dunha destas criaturas sobrenaturais e ten por compañeira a Ana, que tamén foi vítima e veremos que, cando se incorpora actúa con sumo recelo debido ao medo e aos pesadelos que aínda a atormentan.

     Palmira, dona dunha tenda esotérica e nai de Breogán, parella de Xandre, é quen axuda coa súa maxia a Fernán, esóitao e aconséllalle para que controle a súa furia e instinto cada vez que se transforma.


     Unha xoven, Sandra, desapareceu. Foi vista por última vez xunto a un home maior, que logo saberemos era médico no antigo hospital. E é así como todos eles vense atrapados nunha intriga que mantén o pulso ata o final.

"-Non pensarías que eras o único ser sobrenatural na zona, verdade? -preguntoulle Breogán ao ver a expresión do seu rostro.

O certo era que Fernán nunca pensara demasiado naquilo. Despois do inverno anterior sabía que había máis persoas coma el na cidade. Ao fin e ao cabo, tivera que enfrontarse persoalmente a dous deles, e chegara incluso a acabar coa vida dun lobishome descontrolado. Aínda así, esperaba que a noite non agochase moitos máis segredos. A simple idea dos perigos que podía haber soltos arrepiábao máis do que estaba disposto a recoñecer." (Vid. páx. 17).

Viran a Sandra saír dun local chamado Rainbow, preto na estación de tren. E as investigacións no lugar atoparon un dedo dela xunto a outro ADN, que resultou ser de Xulián Iglesias, o médico do que antes falei, desaparecido hai corenta anos e con quen viron marchar a Sandra.

Os sucesos comezaban a enredarse e a iso engádese o regreso de Carla, antiga noiva de Breogán que sen motivo ata entón entendible, aparece en todos os escenarios. As pescudas apuntaban a que o que andaba solto polas rúas de Santiago era un sacaúntos e todo levaba ao doctor, que fora especialista do intestino.

Cando Fernán visita o antigo hospital en busca de información sobre o doutor, descobre a dous adolescentes grabando un vídeo para as súas redes sociais con información que atoparon en documentos esquecidos. Sen pensalo, o policía pediulles con severidade que deixaran o vídeo e que lle deran eses papeis.

Arrepiantes, contiñan todo un experimento no que estaban a maquinar o doutor e Garrido, quen xa fora quen de converter a seu fillo nun lobishome co desexo de facelo diferente. Sen ética, sen escrúpulos, crearan e alimentaban no soto, unha criatura da que naceron as demais. Un monstro que se alimentaba da graxa das súas vítimas e vestiase con pel humana.


Cobrando unha acción sen pausa, a novela se precipita ata o punto no que el, seu irmán e Breogán volven ao hospital, conseguen salvar a rapaza, mais non a el tras volver os dous inconscientes adolescentes ao lugar para facer un novo vídeo. E dan morte ao sacaúntos, mais Breogán sae gravemente ferido.

No momento final no que consiguen a vitoria e derrúbase todo o edificio, por se fose pouca a adrenalina, aparecen uns homes vestidos do mesmo xeito e Ana e Carla xunta eles. Eran os cazadores e viñan dar morte a Fernán. Mais un novo xiro fai que Ana, reaccione e fuxa cos tres. É entón que Xandre pídelle a seu irmán que morda a Breogán, non chegan a tempo ao hospital e a única esperanza é que se convirta nun lobishome.

Todo cambiará para os catro en cuestión de minutos.

.........................................................

(CASTELLANO)


Una serie de intrigas y conexiones que se van entrelazando, urden una trama llena de misterio y acción. No podía dejar de leerlo pues ansiaba conocer qué les ocurriría a cada uno de los personajes ya que nada podía darse como resuelto en el capítulo y quizá sea esto lo que más me haya atraído de la novela. Así que, vamos allá con el argumento.

Fernán es policía en Santiago de Compostela a la vez que es un hombre lobo. Vive con su hermano Xandre que hace poco sufrió un ataque por parte de una de estas criaturas sobrenaturales y tiene por compañera a Ana, que también fue víctima y veremos que, cuando se incorpora actúa con sumo recelo movida por el miedo y las pesadillas que todavía la atormentan.

Palmira, dueña de una tienda esotérica y madre de Breogán, pareja de Xandre, es quien ayuda con su magia a Fernán, lo escucha y aconseja para que controle su furia e instinto cada vez que se transforma.


Una joven, Sandra, ha desaparecido. Fue vista por última vez junto a un hombre mayor, que luego sabremos era médico en el antiguo hospital. Y es así como todos ellos se ven atrapados en una intriga que mantiene el pulso hasta el final.

    "-No pensarías que eras el único ser sobrenatural en la zona, ¿verdad? -le preguntó Breogán al ver la expresión de su rostro.

    Lo cierto era que Fernán nunca había pensado demasiado en aquello. Después del invierno anterior sabía que había más personas como él en la ciudad. Al fin y al cabo, había tenido que enfrentarse personalmente a dos de ellos, y había llegado incluso a acabar con la vida de un hombre lobo descontrolado. Aún así, esperaba que la noche no escondiese muchos más secretos. La simple idea de los peligrs que podía haber sueltos lo aterraba más de lo que estaba dispuesto a reconocer." (Vid. pág. 17).

Habían visto a Sandra salir de un local llamado Rainbow, cerca de la estación de tren. Y las investigaciones en el lugar encontraron un dedo de ella junto a otro ADN, que resultó ser de Xulián Iglesias, el médico del que antes hablé, desaparecido hace cuarenta años y con quien vieron marchar a Sandra.

Los sucesos comenzaban a enredarse y a ello se añade el regreso de Carla, antigua novia de Breogán que sin motivo hasta entonces entendible, aparece en todos los escenarios. Las pistas apuntaban a que lo que andaba suelto por las calles de Santiago era un "sacaúntos" y todo llevaba al doctor, que había sido especialista en el intestino.

Cuando Fernán visita el antiguo hospital en busca de información sobre el doctor, descubre a dos adolescentes grabando un vídeo para sus redes sociales con información que encontraron en documentos olvidados. Sin pensarlo, el policía les pidió con severidad que dejaran el vídeo y que le dieran esos papeles.

    Estremecedores, contenían todo un experimento en el que estaban trabajando el doctor y Garrido, quien ya había sido el culpable de convertir a su hijo en un hombre lobo con el deseo de hacerlo diferente. Sin ética, sin escrúpulos, habían creado y alimentaban en el sótano, una criatura de la que nacieron las demás. Un monstruo que se alimentaba de la grasa de sus víctimas y se vestía con piel humana.


    Cobrando una acción sin pausa, la novela se precipita hasta el punto en el que él, su hermano y Breogán vuelven al hospital, consiguen salvar a la chica, mas no a él tras volver los dos inconscientes adolescentes al lugar para hacer un nuevo vídeo. Y dan muerte al sacaúntos, mas Breogán sale gravemente herido.

    En el momento final en que consiguen la victoria y se derrumba todo el edificio, por se fuese poca la adrenalina, aparecen unos hombres vestidos de la misma manera y Ana y Carla con elles. Eran los cazadores y venían a matar a Fernán. Mas un nuevo giro hace que Ana, reaccione y huya con los tres. Es entonces que Xandre le pide a su hermano que muerda a Breogán, no llegan a tiempo al hospital y la única esperanza es que se convierta en un hombre lobo.

    Todo cambiará para los cuatro en cuestión de minutos.


2 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comentários


bottom of page